Eljest – the story. Del 3: Tonåren.

Kan ett skepp vara tonåring? Kan en butik vara ett skepp? Det är frågor en kan ställa sig, men att besvara dem hoppar vi över.

För i mars 2016 blev Eljest tonåring. Låt mig försöka förklara hur det gick till.

Det var en mild vårvinterdag. Kapten Snillemört/Hillebjörk var djupt försjunken i tankar på något viktigt (typ vad som skulle ätas till lunch) när telefonen ringde. Det var en yngling från reklambyån Heja som lät meddela att tankarna på att erbjuda Eljest en tillfällig kajplats på det nybyggda shoppingcentret Avion, slagit honom och hans medarbetare. Tyckte måhända Kapten att förslaget lät intressant? Kapten hummade lite och hade hon sportat ett frodigt skägg hade hon strukit det sakta. Utan onödig fördröjning gav hon sedan ett jakande svar. Efter lite förhandlingar satte så arbetet igång med att göra skutan klar för invigning den 17 mars.

Med hjälp av sin mamma, pappa och nyblivna sambo samt dennes son, fejade Kaptenen intensivt i dagarna sju – och med ett strålande resultat. Aldrig förr hade Eljest strålat med sådan elegans! 

Här ligger nu skutan till och med sista april. Då måste vi sätta kurs mot Skolgatan 57, där vi ankrar för gott i juni. 

Simma lugnt!