Den levande närvaron av ordet

denlevandenarvaron.jpg
denlevandenarvaron.jpg
sold out

Den levande närvaron av ordet

299.00

Rosenianismen och laestadianismen utgör de två stora inomkyrkliga grenarna av 1800-talets Norrlandsläseri. I den här essäsamlingen undersöks bilden, eller bilderna, av dessa väckelserörelser i norrländsk skönlitteratur. Boken innehåller texter om Per Olov Enquist, Björn-Erik Höijer, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Bengt Pohjanen och Anita Saloomonsson. Även Evangelsika Fosterlands-Stiftelsens egen utgivning av skönlitteratur uppmärksammas, särskillt Tore Nilssons romaner.

Bokens åtta essäer är analyser av författrnas, ibland samatämmiga, ibland påtafligt divirgerande, bilder av rosenianism och laestadianism. Bland annat undersöks den utanförskapstematik som gestaltas i ett flertal romaner, liksom muntlighetens avgörande betydelse. Den sistnämnda kommer dock till tydligt uttryck genom legendbildningen kring de kända lekmannapredikanterna, bland annat Gabriel Andersson, och får sin mest pregnanta form i de ofta drastiska och humoristiska predikantanekdoterna.

Om ni undrar, så är det inte någon av oss på Eljest som har sammanfattat boken såhär bra. Vi har bara skrivit av texten från baksidan på boken! :-)

Add To Cart