Norrland som koloni och utopi

norrlandsomkoloniochutopi.jpg
norrlandsomkoloniochutopi.jpg
sold out

Norrland som koloni och utopi

275.00

Olof Högbergs Den stora vreden (1906) och Ludvig Nordströms Petter Svensks historia (fyra delar 1923-27) är två historiska romaner som är skrivna med den uttalade ambitionen att lyfta fram en ny bild av Norrlands historia och kultur. 

Författarna riktar sig båda mot en rad historiska förhållanden som de menar är resultatet av att Norrland länge varit en okänd, misskött och exploaterad del av Sverige – rikets skräpkammare, som Olof Högberg kallar det, eller en inre koloni med Ludvig Nordströms ord. 

Debatten om "Norrlandsfrågan" var som mest intensiv under decennierna under sekelskiftet 1900 och ansågs av många inte bara handla om Norrland och dess utveckling, utan ytterst om hela Sverige. Här speglades samtidens olika politiska och ideologiska idéer i fråga om modernitet och förändring.

Särskilt engagerande var frågan om Norrlands snabba industrialisering och dess konsekvenser för skogs- och jordbruk. Gemensamt för Olof Högberg och Ludvig Nordström är att de med sina verk vill hävda att Norrlands betydelse i Sveriges moderna utveckling, men de skiljer sig åt då det gäller synen på denna utveckling. Det är två ganska olika Norrland som skrivs fram i respektive roman.

Litteraturvetaren Peter Forsgren analyserar i denna bok de två romanerna i relation till såväl nationella och regionala identiteter som till historia och ssamhälle. Konkret rör det frågor om vad det till exempel har inneburit att vara svensk, norrländsk eller samisk, både i ett historiskt perspektiv och i en samtidskontext. I sitt projekt lyfter Forsgren fram det ofta konfliktfyllda och motsägelsefulla förhållandet mellan centrum och periferi liksom mellan regionala, nationella och globala perspektiv. 

Add To Cart